Szigorítás az ICC vizsgák elfogadásában

A horvát hatóságok által kiadott ICC hajóvezetői engedélyek elfogadásának kérdése régóta foglalkoztatja a hajós és a szakmai közvéleményt. Az ügyben a vízirendőrség, a hajózási hatóság és a bíróságok álláspontja is eltért az elmúlt években. Eddig.

International Certificate of Competence, azaz nemzetközi, kedvtelési célú kishajó vezetői engedély. A kiadását az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata szabályozza, amit Horvátország mellett Magyarország, és még huszonhét másik állam, többek között az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is kiállíthat. A mi hagyományos, Magyarországon szerzett nemzetközi kedvtelési célú kishajóvezetői engedélyünk ugyanúgy „ICC” okmány, mint a nagy múltú és világszerte elfogadott angol Royal Yachting Association képesítése, vagy épp a horvát hatóságok által kiállított engedély. Az okmányokat egységes formátumú, bankkártya méretű biztonsági kártyán állítják ki a részes államok, az ENSZ-EGB honlapján az okmányok mintái is megtekinthetőek országonként.

Mi a helyzet az elfogadással?

Az ICC okmányokat – elvben – kölcsönösen elfogadják az egyezményben részes tagállamok. A magyar vizeken való elfogadás azonban sosem volt zökkenőmentes. A kérdés parlamenti vita tárgyát is képezte, és az illetékes hatóságok kommunikációja sem volt egyértelmű kezdetben. Az első, pozitív állásfoglalások után egységesen elutasító álláspont alakult ki hajózási hatósági és vízirendőrségi oldalról. Nemzeti Közlekedési Hatóság állásfoglalást adott ki, amely szerint a horvát hatóságok által kiállított ICC engedéllyel csak olyan kapitányok hajózhatnak, akik igazolni tudják, hogy horvát állampolgárok vagy ottani rezidens lakosok, tekintettel arra, hogy az ENSZ-EGB határozat szerint csak ők szerezhetnének horvát ICC-t. Az állásfoglalás szerint „magyar állampolgár számára más ENSZ EGB tagállam által kiállított Bizonyítvány csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak tulajdonosa bizonyítottan a kiállító tagállamban él.”

Számos hajós társunk így azzal szembesült, hogy a vízirendőrségi ellenőrzés során – horvát lakcím igazolásának hiányában – megbírságolták őket. Fellebbezésük nyomán jó néhány ügy eljutott a peres szakaszig és bíróságok több esetben megállapították, hogy a vízirendőrség nem járt el jogszerűen az ügyben, tekintve, hogy érvényes ICC okmány birtokában nem vizsgálhatta volna a horvát lakcím meglétét. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. KöViM rendelet ugyanis ilyen feltételt nem tartalmazott, és az ENSZ-EGB 40. számú határozatnak megfelelő, szabályosan kiállított okmányok elfogadását nem kötötte állampolgársághoz vagy ottani lakcímhez. A 2019-es év végéig a jogi helyzet így az volt, hogy a rendőrség bírságolta a hajós társakat, míg a bíróság értelmezve a KöVim rendeletet, a bírságokat rendszerint eltörölte és felmentette a szabálysértési felelősség alól a hajósokat.

A 2020-as lényegi változás:

2020 január 1-től a fenti KöVim rendelet megváltozott, ami jelentős szigorítás. Az év elejétől hatályos módosítás immár szó szerint tartalmazza a korábbi hatósági álláspontot, és az ICC engedélyek elfogadását csak a kiállító állam állampolgárai, vagy ott lakóhellyel rendelkezők esetében teszi lehetővé. Eszerint tehát, akit idén megbírságolnak, már nem hivatkozhat arra, hogy a jogszabály csak az érvényesen kiállított ICC okmányt követeli meg, és innentől a vízirendőrség is jogszabályra hivatkozva kérheti az állampolgárság vagy lakcím igazolását.

Érdekes jogi helyzet állt elő. A változások gyakorlati hatásait a vízirendőrségi eljárások és a módosult rendeleten alapuló új bírósági ítéletek fogják megmutatni. A fejleményeket figyelni fogjuk és a témára mindenképp visszatérünk.

Szöveg: dr. Csicsely Tamás Kép: Archív

Hozzászólások

Kövess minket a Facebookon is.